Wij helpen u vooruit.

Efficiënte en duurzame oplossingen.

Onze visie

Wij streven ernaar om niet alleen uw huidige conflicten te beslechten, maar ook om toekomstige geschillen uit te sluiten. Dit alles gebeurt vanzelfsprekend in een sfeer van sereniteit, interactie en efficiëntie.

Duurzame oplossing

Wanneer een juridisch probleem uw pad kruist, is het belangrijk om snel een efficiënte en duurzame oplossing voor dit probleem te bereiken. Wij helpen u hiermee.

Hoe we te werk gaan

Of u nu ondernemer of particulier bent, vroeg of laat wordt u geconfronteerd met een probleem dat een juridische oplossing behoeft. Waar u als cliënt naartoe wil, kunnen we pas ontdekken na diepgaand overleg.

Wenst u vrijblijvende info over uw dossier?

Partnerships

Arbeidsrecht

• Arbeidsovereenkomsten
• Ontslag
• Arbeidsveiligheid
• Welzijn op het werk
• Arbeidsduur
• Arbeidsongevallen

International

Administratief recht

• Ruimtelijke ordening en stedenbouw
• Omgevingsvergunningen
• Natuurbehoud
• Geschillen met de overheid
• Ambtenarenrecht
• Tuchtrecht
• Bijzondere specialisatie: Food Law

Excellence

Contractenrecht

• Koop – verkoop van (on)roerende goederen
• Huur (woninghuur, handelshuur, pacht)
• Aanneming
• Commerciële overeenkomsten (handelsagentuur, distributie, commissieovereenkomsten, concessie)
• Invordering onbetaalde facturen Redactie en nazicht van overeenkomsten – geschillenbeslechting.

Excellence

Schadevergoedingsrecht

• Aansprakelijkheid (algemeen)
• Aansprakelijkheid n.a.v. verkeer (politierechtbank)
• Productaansprakelijkheid
• Overheidsaansprakelijkheid
• Medische aansprakelijkheid

Interesse in een samenwerking?

Maak gerust een afspraak. Alles gebeurt vanzelfsprekend in een sfeer van sereniteit, interactie en efficiëntie.