Visie

Of u nu ondernemer of particulier bent, vroeg of laat wordt u geconfronteerd met een probleem dat een juridische oplossing behoeft. Waar u als cliënt naartoe wil, kunnen we pas ontdekken na diepgaand overleg. Daarna werken we aan een duurzame oplossing. Uw probleem moet immers van de baan zijn, zij het na onderhandelingen of na procedure. Meer zelfs, wij streven ernaar om niet alleen uw huidige conflicten te beslechten, maar ook om toekomstige geschillen uit te sluiten. Dit alles gebeurt vanzelfsprekend in een sfeer van sereniteit, interactie en efficiëntie.

Specialisaties

Valcke services

Contractenrecht

Valcke services

Contractenrecht

Redactie en nazicht van overeenkomsten – geschillenbeslechting. U verhuurt een woning en uw huurder betaalt niet?

Meer info
Valcke services
Valcke services

Schadevergoedings Recht

Schadevergoedings Recht

U bent slachtoffer van een verkeersongeval? Uw kind heeft een ongeval op school? U bracht (per ongeluk) schade toe aan iemand anders? U heeft problemen met een verzekeraar?

Meer info
Valcke services
Valcke services

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Uw werknemer blijkt meer niet dan wel te werken?

Meer info
Valcke services
Valcke services

Administratief recht

Administratief recht

U wil uw bedrijf uitbreiden maar uw omgevingsvergunning is geweigerd?

Meer info

Wie zijn wij

Frédérick VALCKE studeerde met onderscheiding af aan de Universiteit Gent, na ook een jaar aan de Universiteit van Bologna (IT) te hebben doorgebracht. Hij volbracht zijn stage onder het patronaat van mr. Rik DEPLA te Brugge. In zijn vrije tijd houdt hij van reizen en van muziek. Hij woont geregeld concerten bij en speelt zelf in een band. Een goed boek kan hem altijd boeien. Hij spreekt vloeiend Engels, Frans en Italiaans.

Tarief

Eén van de prangendste vragen die een cliënt steeds te stellen heeft is “wat zal het mij kosten”. Het kantoor werkt voor de tarifering van het ereloon via drie mogelijke systemen:

Klassiek uurtarief

Het ereloon wordt berekend aan de hand van de effectief gepresteerde uren.

Contact opnemen
Resultaatsgebonden

Een forfaitair bedrag of de vergoeding voor de effectief gepresteerde uren worden naar beneden of naar boven gecorrigeerd afhankelijk van het bereikte resultaat.

Contact opnemen
Abonnementsformule

Indien u periodiek veel dossiers hebt, of voor de invordering van uw onbetaalde facturen kunnen we met een abonnementsformule werken.

Contact opnemen

Naast het ereloon zijn steeds ook dossierkosten verschuldigd. Het gaat hierbij om een forfait voor de algemene werking van het kantoor, maar ook om kopies, (aangetekende) brieven, verplaatsingsvergoeding e.d. Ter gelegenheid van een eerste consultatie gaan wij uiteraard dieper in op alles wat met tarieven en kosten te maken heeft.

Contact

    • Karel van Manderstraat 123, 8310 Brugge
    • Drongensesteenweg 98A, 9000 Gent