SPECIALISATIES

advocaat Valcke administratierecht

Administratief recht

U wil uw bedrijf uitbreiden maar uw omgevingsvergunning is geweigerd?
U wil bezwaar aantekenen tegen de bouwvergunning (omgevingsvergunning) van uw buurman? Uw café wordt tijdelijk gesloten wegens geluidsoverlast? Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht zijn bijzonder complexe materies die professionele bijstand behoeven. Het kantoor staat u daarnaast bij in het algemeen administratief recht, bijvoorbeeld bij procedures voor de Raad van State om u te beschermen tegen onwettig overheidshandelen. Wij hebben een bijzondere expertise wat betreft de voedingssector.

advocaat Valcke arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Uw werknemer leeft zijn arbeidsovereenkomst niet na? U bent ontslagen en uw werkgever beroept zich op een concurrentiebeding zodat u uw job niet bij een andere werkgever kan uitoefenen?
Een goede arbeidsovereenkomst is van groot belang – wij helpen u hiermee, of u nu werkgever of werknemer bent. Ontslag is bovendien een delicate zaak:
Termijnen, vormvereisten en wettelijk verplichte vermeldingen: wij gidsen u door het ontslag heen. Uw bedrijf dient daarnaast te voldoen aan allerlei arbeidsreglementering. Wij leveren advies wat betreft de complexe arbeidswetgeving (arbeidsduur, welzijn op het werk, diverse verlofstelsels, ontslagverboden, discriminatie).

Ingeval van een arbeidsongeval staan wij tevens paraat.

advocaat Valcke contractenrecht

Contractenrecht

U verhuurt een woning en uw huurder betaalt niet? U huurt een woning en die blijkt niet volledig in orde? U bent aannemer en de bouwheer kan u (niet meer) betalen of stelt dat de werken niet goed uitgevoerd zijn? U kocht als consument iets online dat niet voldoet aan uw verwachtingen?
Een overeenkomst ligt aan de basis van bijna alle (economische) activiteit: huur, koop, aanneming, maar ook zakelijk gerelateerde overeenkomsten zoals handelsagentuur, leasing, concessie geven dikwijls aanleiding tot problemen.
Wij helpen u niet alleen met het opstellen van waterdichte overeenkomsten, maar ook indien uw contractspartij de overeenkomst niet goed uitvoert, of als u deze wil beëindigen. Wij zorgen ten slotte voor de efficiënte invordering van uw onbetaalde facturen.

advocaat Valcke schadevergoedingsrecht

schadevergoedingsrecht

U bent slachtoffer van een verkeersongeval? Uw kind heeft een ongeval op school?
U bracht (per ongeluk) schade toe aan iemand anders? U heeft problemen met een verzekeraar?
Ook buiten de contractuele context geven bepaalde gebeurtenissen aanleiding tot schadevergoeding. Wij behartigen uw belangen in dergelijke zaken, niet alleen tegenover de aansprakelijke partij maar ook tegenover uw verzekeraar.
Wij behartigen ook uw belangen voor de politierechtbank, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk vlak.

INTERESSE IN EEN SAMENWERKING?

Maak gerust een afspraak. Alles gebeurt vanzelfsprekend in een sfeer van sereniteit, interactie en efficiëntie.